Καβάφης Κ., Μια άλλη υπόθεση... - Εξάντας 1990


Απόσπασμα:
...